HOE WERKT DE VERKOOP?

De belangstelling voor een woning in de Van der Pekbuurt is groot. De verkoop start gefaseerd. Om de verkoop zo transparant en soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we de verkoopprocedure in een stappenplan voor je uitgeschreven.

Alle verkoopdocumentatie kun je downloaden op deze website. Je vindt hier de brochure, prijslijst, technische omschrijving, maar ook kun je de meest gestelde vragen lezen. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Van de Steege makelaars. Zij helpen je graag.

1. Invullen digitaal inschrijfformulier 

Weet jij je favoriete woningen? Schrijf je dan in. Het inschrijfformulier vind je in je account.  Maandag 24 juni om 09.00 uur sluit de inschrijving.

Voorwaarden inschrijving:

1. Per (toekomstig) huishouden mag slechts 1 keer worden ingeschreven op de woningen
2. De inschrijvers worden ook de kopers in de koop- en aannemingsovereenkomst
3. Er geldt een zelfbewoningsplicht van drie jaar (het is wel mogelijk de woning te kopen voor eerstegraads familieleden) 
4. Aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan op voorhand geen enkele wijze enig recht van toewijzing van een woning worden ontleend
5. Als een inschrijver een woning toegewezen heeft gekregen is hij/zij bereid de volgende stukken mee te nemen naar het eerste gesprek (eerst met de makelaar en aansluitend met financieel adviseur Rodenhuis Financiële Dienstverlening);
– een kopie van een recente salarisstrook/jaarcijfers van de laatste 3 jaar in geval van zelfstandig ondernemen;
– de pensioengegevens indien inschrijver ouder dan 57 jaar is;
– eventuele overwaarde huidige woning inclusief opbouw van bijvoorbeeld spaarhypotheek.

Goed om te weten: je inschrijving in de eerste fase geeft je geen voorrang voor de daaropvolgende fasen. Hiervoor dien je je weer apart in te schrijven.

2. Toewijzing en loting

Op maandag 24 juni om 09.00 uur sluit de inschrijving. In dezelfde week worden alle bouwnummers toegewezen. De toewijzing vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de eerste voorkeur van een kandidaat voor een bouwnummer.

Met andere woorden, als er slechts 1 kandidaat is voor bouwnummer 1, dan wordt bouwnummer 1 aan die kandidaat toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor bouwnummer 1, dan wordt er onder deze kandidaten geloot om te bepalen wie het bouwnummer krijgt toegewezen. Deze procedure wordt op alle 20 bouwnummers toegepast. Pas als er bouwnummers zijn waarvoor geen enkele kandidaat een eerste voorkeur heeft opgegeven, worden tweede en daarop volgende voorkeuren belangrijk. In dat geval wordt op eenzelfde wijze toegewezen als hierboven omschreven. Bovenstaande procedure wordt herhaald totdat alle bouwnummers zijn toegewezen.

Alle inschrijvers ontvangen uiterlijk donderdag 27 juni bericht bericht. Alle kandidaten die zijn ingeloot voor een bouwnummer worden door de makelaar gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een eerste gesprek met zowel de makelaar als aansluitend hypotheekadviseur Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Om eventuele teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om op korte termijn inzage te hebben in je financiële mogelijkheden. Wil je alvast weten of je deze woning kunt betalen? Neem gerust contact op met Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Zij geven je graag vrijblijvend advies.

LET OP: als een ingelote kandidaat niet bereikbaar is, kan het zijn dat de projectontwikkelaar zich genoodzaakt ziet te besluiten het bouwnummer niet te gunnen, maar in gesprek te gaan met een reservekandidaat.

De kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, ontvangen uiterlijk donderdag 27 juni een e-mail met de mededeling dat zij reservekandidaat zijn. Dat wil zeggen dat als een kandidaat afvalt of van de woning afziet, dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd wordt voor een nieuwe kandidaat voor de vrij gekomen woning.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw: dat is voor zowel ons als voor jou als mogelijk toekomstige bewoner, een voordeel.

3. Uitnodiging gesprek en tekenen koop-en aannemingsovereenkomst

Na toewijzing word je uitgenodigd voor een eerste gesprek bij de makelaar en aansluitend bij Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Van de makelaars krijg je alle relevante documenten mee die je thuis op je gemak kunt doornemen. Denk hierbij aan juridische contractstukken, technische omschrijving, basis meer- en minderwerklijst voorbeeld individuele wensen qua afwerking etc. Vervolgens vindt een tweede gesprek plaats bij de makelaars voor de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst. Natuurlijk kun je tijdens dit gesprek eventuele vervolgvragen stellen.